25 d’agost de 2015

Substitucions de difícil cobertura de primària/secundària (no telemàtiques). Admissió de sol·licituds: fins el 26/08/2015 a les 13h


TOTA LA INFORMACIÓ AL WEB DEL DEPARTAMENT (+)

INTERINITATS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ


En aquesta pàgina es faran públiques, quan s’escaigui, les places de difícil provisió (+)Les persones interessades hauran de trametre una sol·licitud (segons el model annex) a l’adreça electrònica del Servei de Personal Docent: extraordi_gir.ensenyament@gencat.cat

Convocatòria extraordinària núm. 01/2015-16


Data: 24/08/2015

Admissió de sol·licituds: fins el 26/08/2015 a les 13h


L’adjudicació de les places s’efectuarà d’acord amb el número de barem de les persones interessades. Aquesta adjudicació es notificarà personalment a les persones seleccionades.

Les persones que ja treballin i vulguin completar jornada, hauran de comprovar prèviament que la plaça que sol·liciten és compatible amb la feina que ja desenvolupen, i hauran de fer constar aquest aspecte a la seva sol·licitud.

La sol·licitud d’aquestes places és voluntària i, per tant, no s’acceptaran renúncies un cop adjudicades.

Nota: El quadre amb les places convocades és únic per a primària i secundària. El cos al qual pertany la plaça a cobrir ve indicat a la primera columna, al costat del número de plaça (P = primària / S = secundària).


Model sol·licitud [DOC, 37,5 KB ]

Llistat de places de difícil cobertura (24/08/2015) [PDF, 12,51 KB ]