25 de març de 2015

Curs de formació: Curs d'Anglès On line (4a edició) (3er trimestre 2014/15)CURS D’ANGLÈS ON LINE (4a EDICIÓ)

Reconeixement demanat al Departament d’Ensenyament

L'anglès, més important que mai a l'escola
Per tal de potenciar el domini de l’anglès entre l’alumnat dels centres docents i conforme amb el “Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018” és imprescindible que els docents que imparteixin qualsevol llengua estrangera tinguin el nivell de coneixement adequat i el domini funcional en aquesta matèria que, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), correspon al Nivell B2 o superior per “Educació Infantil i Primària” i Nivell C1 o superior per “Educació Secundària”.
D’altra banda, el Govern ha aprovat el decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. Aquest decret preveu la figura del director de centre com a cap de tot el personal, que podrà proposar fins a un 50% de places específiques de docents. Entre aquestes places és previst que prenguin força aquelles per les quals caldrà tenir un nivell d’anglès adequat al marc europeu (Nivell B2) que permeti impartir una assignatura o part d’ella en aquesta llengua. 

Descripció
Curs d’Anglès On line per a professionals de l’educació de tots els àmbits.
El curs inclou tots els nivells d’aprenentatge disponibles conforme el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), des del Nivell A1 fins al Nivell C1.

Modalitat

100% On line, basat en l’exclusiu mètode d’aprenentatge d’anglès ROSETTA STONE (TELLMEMORE).

Calendari
Del 20/04/2015 al  22/10/2015 (6 mesos). 

Durant aquests període podràs accedir a l’entorn d’aprenentatge e-learning sempre que vulguis i completar tots els nivells que desitgis, estimant una duració de 110 hores per cadascun dels 5 nivells disponibles.   

PREUS
AFILIATS
CODI
CURS
PREU
C0417072A
Anglès On line
275 €
C0417073A
Anglès On line Plus*
360 €NOUS AFILIATS


CODI
CURS
PREU
C0417072X
Anglès On line
350 €
C0417073X
Anglès On line Plus*
440 €

NO AFILIATS
CODI
CURS
PREU
C0417072N
Anglès On line
450 €
C0417073N
Anglès On line Plus*
540 €
*Inclou classes de conversa On line

Imparteix
NETPARTNER amb el suport de ROSETTA STONE (TELLMEMORE). 

Coordina i organitza

Federació d'Educació de CCOO

Més informació
NETPARTNER Tel.: 93 159 33 44 | e-mail: fe-ccoo-cat@netpartner.es

Inscripció
Envia’ns complimentat aquest FORMULARI D’INSCRIPCIÓ i segueix les instruccions per formalitzar el pagament.

Termini d’inscripció: 13/04/2015.