21 de febrer de 2015

Instruccions per demanar el vot per correu, Eleccions Sindicals 26 F. ATRI A PARTIR 16 DE FEBRER


Instruccions per demanar el vot per correu

PROCEDIMENT 1


INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES QUE VOLEN EXERCIR EL DRET DE VOT PER CORREU.

EESS PÚBLICA 2015 


1. Has de trametre l’escrit de petició de vot per correu (Sol·licitud personal per exercir el vot per correu que tens al final d'aquest escrit), mitjançant correu certificat, a la Mesa Electoral Coordinadora dels teus Serveis Territorials:

Mesa Electoral Coordinadora - Serveis Territorials d'Educació a Girona

Edifici de la Generalitat a Girona

Pl. Pompeu Fabra, 1, Planta Baixa

17002 Girona

Telèfon: 872 975 472. El termini per fer la sol·licitud a la Mesa Electoral Coordinadora finalitza cinc dies abans de la data de votació, és a dir, el 20 de febrer 2015.

3. La sol·licitud s’ha de presentar en una oficina de Correus en un sobre obert per tal que sigui segellat pel corresponent funcionari abans de ser certificada. El funcionari de correus ha de comprovar que coincideixen les signatures de l’escrit i la del teu DNI abans de segellar el document.

4. Aquesta sol·licitud la pot realitzar una altra persona, signant una autorització com la que s'annexa a aquest document.

5. La Mesa Electoral Coordinadora, una vegada comprovat que estiguis inclòs en el corresponent cens, i que el document de sol·licitud estigui segellat per l'oficina de correus, et trametrà les paperetes electorals, el sobre en el qual ha de ser introduïda la papereta que escolleixis, i un sobre més gran, amb el segell de la Mesa Electoral Coordinadora.

6. Quan hagis rebut la documentació abans esmentada, escolliràs una de les paperetes, la introduiràs en el sobre que ha d'acabar a l'urna, el tancaràs i l’introduiràs en un altre de més gran, enviat també per la Mesa Electoral Coordinadora i amb el seu segell, juntament amb una fotocòpia del teu DNI i, també per correu certificat, el trametràs a la Mesa Parcial on has d’exercir el teu dret de vot (és a dir, on hauries hagut d'anar a votar presencialment).

7. Si malgrat haver votat per correu, decideixes anar a votar personalment el 26 de febrer de 2015, ho hauràs d’indicar a la Presidència de la Mesa Parcial, la qual, una vegada exercit el vot de forma personal, et retornarà aquell que hagin rebut per correu. Si encara no s’hagués rebut, es cremarà tan bon punt es rebi.

8. No es tindrà en compte la correspondència electoral que es rebi amb posterioritat a la finalització de la votació, o sigui, que vigila molt amb els temps si vols que el teu vot compti.


PROCEDIMENT 2 - ATRI ( A PARTIR DEL 16 DE FEBRER DE 2015)
ATENCIÓ! CAL CLICAR EN EL BOTÓ BLAU, QUE ÉS EL DEL PERSONAL DOCENTPOSEU-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES:

PER E-MAIL: ensegirona@ccoo.cat

PER TELÈFON: 972 48 33 25 o 972 48 33 26

O AMB QUALSEVOL DELS NOSTRES DELEGATS/DES...CARTELL DE CAMPANYA ELECTORAL 2015

CANDIDATURA


L'EQUIP DE CCOO EDUCACIÓ A COMARQUES GIRONINES