9 d’abril de 2014

Sobre les reclamacions per recuperar la paga extra...


1- CCOO va pactar un acord sindical pel qual es feia reclamació col·lectiva, que s'ha presentat i ESTÀ EN TRÀMIT; per tant, hem d'esperar que acabi el seu recorregut. És la línia COL·LECTIVA (tots junts i respectant l'acord!!!), que DEFENSA A TOTHOM (si es guanya serà per tots els treballadors d'educació, més FÀCIL i CÒMODE perquè no suposa fer tràmits ni s'han de pagar taxes).2- També podríem haver de fer reclamacions individuals en el cas que es guanyés, tal i com estan proposant altres sindicats. Està havent diferents sentències de diferents CCAA i de diferents grups de funcionaris que donen el resultat de cobrar. Si es veiés que la via de la RECLAMACIÓ INDIVIDUAL fos l'única possible ens posaríem al servei de tots els treballadors i treballadores per fer les gestions oportunes. Tenim temps per fer-ho fins finals de 2016!!


3- Si s'inicia la via individual (el sindicat està per defensar línies col·lectives!!), s'ha de saber que: 


  • S'ha d'acabar el procés. Si s'abandona a mig camí es pot  quedar exclòs de possibles sentències favorables col·lectives.
  • Es podrien haver de pagar taxes judicials, perquè en el procés inicialment es desestimarà el recurs i continuar suposa pagar-les.
Conclusió: no cal córrer (a nivell de docents tant sols ho ha cobrat 1 persona de primària a comarques gironines).