9 de desembre de 2013

Viatge intercultural a Xauen, al Marroc


La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de les Comarques Gironines organitza la 5a edició de l’intercanvi de mestres professors de Girona i Xauen (Marroc). Aquest projecte es fa gràcies a la col·laboració de l’associació IDEM de Girona i de contraparts locals de Xauen i el suport del Sindicat d’Educació de CCOO de Girona.

Aquest projecte patrocinat per l’Ajuntament de Girona, en el marc de les convocatòries de cooperació i de solidaritat internacional, és un projecte que tracta d’establir dinàmiques de formació i d’intercanvi de bones experiències educatives en les dues ciutats i crear lligams de cooperació mútua.

En la 1a part del projecte, un grup de professors experts en diferents temàtiques del món de la pedagogia i l’educació formal i no formal, participaran en el Seminari de Formació als futurs responsables d’aules de tutoria i escolta activa a les famílies, en el marc de vinculació de la família marroquina amb l’escola de l’entorn i en ares a capacitar i facilitar l’empoderament dels professionals educatius de la zona.

En aquesta formació es treballaran tres eixos fonamentals: el primer és un eix sobre la pedagogia alternativa; el segon eix tractarà sobre el paper de la família en l’èxit escolar; i al darrer eix es tindrà cura de la preparació de dinàmiques per treballar la intel·ligència emocional dels nens en diferents zones rurals de Xauen, com Baba Taza i Targha, que també col·laboren en aquest projecte, en part, subvencionat per l’Ajuntament de Bab Taza (Xauen) i l’Ajuntament de Girona. Aquest darrer ja fa cinc anys que patrocina aquest projecte de viatges formatius i intercanvis d’experiències educatives entres les dues ciutats.

Aquesta formació durarà 5 dies (del 5 al 10 de desembre) i participaran 55 directors de diferents escoles rurals de la ciutat de Xauen i tutors educatius que s’han inscrit en el programa gràcies a la col·laboració de la delegació d’Ensenyament del Marroc.

Per part gironina, participaran: Lydia Paredes, experta en temes de família i escola, i en Sebas Parra, educador i expert en la pedagogia alternativa, que faran la part teòrica i pràctica de interacció i formació al Marroc; i la Cristina Moya i en David Coll, professors, que desenvoluparan la part dinàmica de psicomotricitat amb nens i professors de tres escoles rurals de Xauen, Baba Taza i Targha.

La segona part del projecte tindrà lloc en el mes de febrer que serà quan els mestres del Marroc vindran a fer una estada formativa a la ciutat de Girona per gaudir de les bones experiències de la ciutat en diverses temàtiques que afecten a la immigració, l’educació i la cooperació escolar.