10 de setembre de 2013

Convocatòria Extraòrdinaria de Nomenaments a Girona (fins el 13 de setembre a les 8h)


TOTA LA INFO AL WEB DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT A GIRONA (+)


Substitucions de difícil cobertura de primària/secundària (no telemàtiques)

INTERINITATS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ

En aquesta pàgina es faran públiques, quan s’escaigui, les places de difícil provisió.
Les persones interessades hauran de trametre una sol·licitud (segons el model annex) a l’adreça electrònica del Servei de Personal Docent:    extraordi_gir.ensenyament@gencat.cat

Convocatòria extraordinària núm.  3/2013-2014

Data: 10/09/2013

Admissió de sol·licituds: Fins divendres 13 de setembre a les 8h 

L’adjudicació de les places s’efectuarà d’acord amb el número de barem de les persones interessades. Aquesta adjudicació es notificarà personalment a les persones seleccionades. Les persones que ja treballin i vulguin completar jornada, hauran de comprovar prèviament que la plaça que sol·liciten és compatible amb la feina que ja desenvolupen, i hauran de fer constar aquest aspecte a la seva sol·licitud.
La sol·licitud d’aquestes places és voluntària i, per tant, no s’acceptaran renúncies un cop adjudicades.

TOTA LA INFO AL WEB DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT A GIRONA (+)